CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Hệ thống trang web HiSmile bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà HiSmile cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để HiSmile liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho HiSmile về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Hệ thống trang web HiSmile sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và HiSmile;

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại HiSmile.

+ Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm của thành viên, HiSmile có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của HiSmile.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

HiSmile không chia sẻ bất kỳ thông tin thu thập nào với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ 2 trường hợp:

– Vì lý do pháp lý:

+ Nhằm đáp ứng quy định, quy trình của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

+ Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

+ Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HiSmile, khách hàng của HiSmile.

– Có sự đồng ý của Khách hàng: Hismile sẽ chia sẻ thông tin thu thập nhằm mục đích quảng bá hoặc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn khi có sự đồng ý của khách hàng.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN

Địa chỉ: Số nhà 6, ngõ 80, đường Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0862133826

Liên hệ: Ketoanhismilevn@gmail.com

  1. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống trang web của đơn vị thu thập thông tin.

+ Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu HiSmile thực hiện việc này.

+ Địa chỉ tiếp nhận thông tin khiếu nại: Ketoanhismilevn@gmail.com

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

+  Thông tin cá nhân của khách hàng trên website HiSmile được HiSmile cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của HiSmile. Việc thu thập và sử dụng đăng tải thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, HiSmile sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của Khách hàng nếu không được khách hàng đồng ý đăng tải thông tin tại website của HiSmile.

+ Ban quản trị HiSmile yêu cầu các cá nhân, tổ chức khi đăng ký là khách hàng của HiSmile, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên hoặc tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị HiSmile không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến Ketoanhismilevn@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.